VÝROBKY

Rýchle hľadanie
Použite kľúčové slová pre vyhľadanie vášho produktu

» rozšírené hľadanie

Kontakt
Rudolf Bakala TERMOGAS
Dielenská Kružná 5
038 61 VRUTKY
SLOVAKIA

Projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Miesto realizácie projektu: Rudolf Bakala TERMOGAS, Dielenská Kružná 2277, 038 61 Vrútky

Názov projektu: Účasť spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS a jej výrobkov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách doma aj v zahraničí

Stručný opis projektu: Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a jej výrobkov na medzinárodnom trhu cez rozšírenie obchodných a zmluvných partnerov o zahraničné spoločnosti.

Špecifické ciele: Realizáciou projektu sa dosiahnu štyri základné zmeny, ktoré sa stanú prínosom pre spoločnosť. Sú to:

 • výrobky spoločnosti sa dostanú do povedomia nielen slovenských zákazníkov, ale v prvom rade zákazníkov zahraničných, ktorých kúpyschopnosť je na vyššej úrovni, čím sa zároveň predpokladá zvýšenie predaja výrobkov TERMOGAS®;
 • spoločnosť získa nových potenciálnych obchodných partnerov v zahraničí, s ktorými môže rozvinúť nadštandardné obchodné vzťahy a ktorí jej budú dobrou oporou pri expandovaní na medzinárodný trh;
 • účasťou na zahraničných veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách získa spoločnosť neoceniteľné skúsenosti v oblasti výroby a predaja tepelnej techniky, čo jej dopomôže k prehodnoteniu vlastných výrobných procesov, ich zdokonaleniu a skvalitneniu v prospech zákazníka;
 • spoločnosť Rudolf Bakala TERMOGAS sa svojou prítomnosťou na zahraničných veľtrhoch a výstavách oboznámi aj s medzinárodnou konkurenciou, čo bude mať za následok zvýšenie kvality výrobkov a servisných služieb, čo ocenia najmä samotní zákazníci.

 • Názov a sídlo prijímateľa: Rudolf Bakala TERMOGAS, Dielenská Kružná 5578/5, 038 61 Vrútky

  Dátum začatia realizácie projektu: september 2010
  Dátum skončenie realizácie projektu: august 2012

  Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

  Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: Ministerstvo hospodárstva SR, Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Slovenská inovačná a energetická agentúra

  Výška poskytnutého príspevku: 59 621,17 €

  Účasť spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS a jej výrobkov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách doma aj v zahraničí
  Aktuality | Projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE | 31.08.2014


  « späť
  Aktuality
  15.12.2014
  Projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
  picture
  Zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie v spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS

  » viac
  31.08.2014
  Projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
  picture
  Účasť spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS a jej výrobkov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách doma aj v zahraničí
  » viac
  15.08.2014
  Podpora využívania malých obnoviteľných zdrojov energie
  Rámcové podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie by mali byť známe v druhej polovici roka 2014
  » viac
  10.08.2014
  Dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu
  Celkovo bolo od 2009 so 2011 medzi domácnosti na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie rozdelených vyše 6,6 milióna EUR.
  » viac
  28.01.2011
  Pozvánka na medzinárodné výstavy 2011
  Výstavy 2011
  » viac
  © Copyright 2005 Rudolf Bakala TERMOGAS | All right reserved