VÝROBKY

Rýchle hľadanie
Použite kľúčové slová pre vyhľadanie vášho produktu

» rozšírené hľadanie

Kontakt
Rudolf Bakala TERMOGAS
Dielenská Kružná 5
038 61 VRUTKY
SLOVAKIA

Projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Miesto realizácie projektu: Rudolf Bakala TERMOGAS, Dielenská Kružná 2277, 038 61 Vrútky

Názov projektu: Zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie v spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS

Stručný opis projektu: Cieľom projektu je zvýšiť vlastnú konkurencieschopnosť na trhu vykurovacích zariadení a vytvoriť trvalo udržateľné pracovné miesta s osobitným dôrazom na mladých ľudí do 29 rokov.

Špecifické ciele:
•Zvyšovanie špičkovej kvality vlastných výrobkov spojené so zvyšovaním pridanej hodnoty
•Inovácia výskumných a výrobných procesov
•Podpora udržania a tvorby kvalifikovaných pracovných miest so zameraním na mladých ľudí

Názov a sídlo prijímateľa: Rudolf Bakala TERMOGAS, Dielenská Kružná 5578/5, 038 61 Vrútky

Dátum začatia realizácie projektu: 4. 5. 2015
Dátum skončenie realizácie projektu: 30. 9. 2015

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: Ministerstvo hospodárstva SR, Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Slovenská inovačná a energetická agentúra


Výška poskytnutého príspevku: 101 889,20 €

Zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie v spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS
Aktuality | Projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE | 15.12.2014


« späť
Aktuality
15.12.2014
Projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
picture
Zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie v spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS

» viac
31.08.2014
Projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
picture
Účasť spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS a jej výrobkov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách doma aj v zahraničí
» viac
15.08.2014
Podpora využívania malých obnoviteľných zdrojov energie
Rámcové podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie by mali byť známe v druhej polovici roka 2014
» viac
10.08.2014
Dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu
Celkovo bolo od 2009 so 2011 medzi domácnosti na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie rozdelených vyše 6,6 milióna EUR.
» viac
28.01.2011
Pozvánka na medzinárodné výstavy 2011
Výstavy 2011
» viac
© Copyright 2005 Rudolf Bakala TERMOGAS | All right reserved