VÝROBKY

Rýchle hľadanie
Použite kľúčové slová pre vyhľadanie vášho produktu

» rozšírené hľadanie

Kontakt
Rudolf Bakala TERMOGAS
Dielenská Kružná 5
038 61 VRUTKY
SLOVAKIA

Dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu

Aktuálne podmienky podpory využívania malých obnovitelných zdrojov energie budú známe v polovici roka 2014. Zoznam schválených žiadostí je zverejnený na stránke ministerstva hospodárstva.

Záujem domácností o štátne dotácie na slnecné kolektory a kotly na biomasu bol väcší ako vyclenené prostriedky v hodnote 2 675 200 €. Ministerstvo hospodárstva 27. 10. 2011 oznámilo, že suma, ktorú domácnosti v zaregistrovaných žiadostiach požadujú, presiahla disponibilný objem zdrojov.
 

V roku 2011 boli žiadosti o dotácie na slnecné kolektory a kotly na biomasu posudzované na základe podmienok Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnecnej energie, ktorá bola vyhlásená 1. augusta 2011. Cielom výzvy je zvýšenie podielu využívania obnovitelnej energie pri výrobe tepla, cím sa prispeje k splneniu podielu využívania obnovitelnej energie deklarovaného v Stratégii vyššieho využitia obnovitelných zdrojov energie v SR a v Národnom akcnom pláne pre energiu z obnovitelných zdrojov.

Program, na ktorý bolo pôvodne vyclenených celkom 8 miliónov EUR, schválila vláda SR v rámci súboru opatrení na zmiernenie následkov hospodárskej krízy a v súvislosti s naplnaním cielov Stratégie vyššieho využitia obnovitelných zdrojov energie v SR v oblasti výroby tepla z biomasy a slnecnej energie.
Aktuality | Dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu | 10.08.2014


« späť
Aktuality
15.12.2014
Projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
picture
Zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie v spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS

» viac
31.08.2014
Projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
picture
Účasť spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS a jej výrobkov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách doma aj v zahraničí
» viac
15.08.2014
Podpora využívania malých obnoviteľných zdrojov energie
Rámcové podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie by mali byť známe v druhej polovici roka 2014
» viac
10.08.2014
Dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu
Celkovo bolo od 2009 so 2011 medzi domácnosti na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie rozdelených vyše 6,6 milióna EUR.
» viac
28.01.2011
Pozvánka na medzinárodné výstavy 2011
Výstavy 2011
» viac
© Copyright 2005 Rudolf Bakala TERMOGAS | All right reserved