VÝROBKY

Rýchle hľadanie
Použite kľúčové slová pre vyhľadanie vášho produktu

» rozšírené hľadanie

Kontakt
Rudolf Bakala TERMOGAS
Dielenská Kružná 5
038 61 VRUTKY
SLOVAKIA

Podpora využívania malých obnoviteľných zdrojov energie

Na podporu výroby energie z malých obnovitelných zdrojov je vyclenených 100 miliónov EUR. O prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie budú môct domácnosti požiadat až po schválení a zverejnení podporného mechanizmu.

Podmienky poskytnutia by mali byt známe v druhej polovici roka 2014. V doterajšom priebehu roka 2014, ešte nie je možné podávat žiadosti o podporu a ani poskytnút bližšie informácie o podmienkach podpory.

 
Spôsob podpory zo štrukturálnych fondov pre malých výrobcov energie je súcastou návrhu Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020. Zámerom je zahrnút možnost podpory pre domácnosti, ktoré si inštalujú malý zdroj výroby energie, do Operacného programu Kvalita životného prostredia.
Aktuality | Podpora využívania malých obnoviteľných zdrojov energie | 15.08.2014


« späť
Aktuality
15.12.2014
Projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
picture
Zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie v spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS

» viac
31.08.2014
Projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
picture
Účasť spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS a jej výrobkov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách doma aj v zahraničí
» viac
15.08.2014
Podpora využívania malých obnoviteľných zdrojov energie
Rámcové podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie by mali byť známe v druhej polovici roka 2014
» viac
10.08.2014
Dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu
Celkovo bolo od 2009 so 2011 medzi domácnosti na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie rozdelených vyše 6,6 milióna EUR.
» viac
28.01.2011
Pozvánka na medzinárodné výstavy 2011
Výstavy 2011
» viac
© Copyright 2005 Rudolf Bakala TERMOGAS | All right reserved