select * from run_article where run_menu_idrun_menu='8' and lang='sk' and visible = '1' and kos = '0' TERMOGAS - výrobca tepelnej techniky | kotle, výrobca, kúrenie, vykurovanie, pelety, kotol, biomasa
VÝROBKY

Rýchle hľadanie
Použite kľúčové slová pre vyhľadanie vášho produktu

» rozšírené hľadanie

Kontakt
Rudolf Bakala TERMOGAS
Dielenská Kružná 5
038 61 VRUTKY
SLOVAKIA

O FIRME - Rudolf Bakala TERMOGAS prezentácia

-Najväčší slovenský výrobca tepelnej techniky

-Najširší sortiment výrobkov na vykurovanie s vysokou účinnosťou na zemný plyn, LPG - propan,  tuhé palivo a pelety

-Firma Rudolf Bakala TERMOGAS  je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001 pre výrobu kotlov

 

Spoločnosť Rudolf Bakala TERMOGAS je najvýznamnejší slovenský výrobca tepelnej techniky. S výrobou započal v r. 1995 so stacionárnymi kotlami a postupne rozširoval svoju výrobu na dnešnu úroveň, kedy vyrábame široký sortiment nástenných kondenzačných kotlov, splyňovacích kotlov,  kotlov na pelety a  kotlov na tuhé palivo.

Spoločnosť sa zaraďuje medzi stredné  firmy rozprestierajúca sa na cca 5000 m2 zastavanej plochy a približne 1000 m2 nezastrešenej plochy.

Pravidelne sa zúčastňujeme na medzinárodných výstavách tepelnej techniky, na ktorých firma získala celú radu ocenení od čestných uznaní až po zlaté medaile.

 

Všetky kotle sú osadené komponentami od svetových výrobcov vyrábané najmodernejšou technológiou,  výroba kontrolovaná kamerovým a počítačovým systémom a testované najprogresívnejšími zariadeniami a metódami.  
 
Ako palivové médium sa používa zemný plyn, alebo LPG-propan. Pre užívateľov biomasy ponúkame liatinové kotle na pevné palivo (drevo, uhlie, koks), alebo oceľové, drevo-splyňujúce kotle (pyrolitické), kotle na pelety, ktoré pracujú s vyššou účinnosťou a šetria životné prostredie.
 
Spoločnosť Rudolf Bakala TERMOGAS vyrába všetky výrobky vo vlastných výrobných halách, má vlastný vývoj,  konštrukciu a predaj.  Veľkosť firmy a zabezpečovanie všetkých činností vysoko-profesionálnym managmentom a jedným majiteľom, nám umožňuje byť flexibilnou a ústretovou firmou.


Výrobný závod Rudolf Bakala TERMOGAS

Výrobný areál spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS sa nacháza v severnej časti stredného Slovenska, cca 20 km od mesta Žilina.
Spoločnosť Rudolf Bakala TERMOGAS vyrába výrobky v troch výrobných halách s členením výroby na nástenné kotle a kotle na pevné palivo liatinové a oceľové. Oceľové sú drevosplyňujúce a kotle na pelety.
Samostatnou časťou sú skladové priestory pre komponenty do výrobkov a skladové priestory hotových výrobkov.

 

Systém riadenia akosti

Spoločnosť Rudolf Bakala TERMOGAS kladie vysoký dôraz na kvalitu svojich výrobkov. Je nositeľom certifikátu riadenia akosti ISO 9001 od roku 2003. Tento certifikát kvality medzinárodnej smernice certifikuje činnosti vo výskume a vývoji, výrobe, dizajne a prevádzky plynových zariadení. Schvaľovací certifikát bol odsúhlasený a udelený prestížnou londýnskou auditorskou firmou Lloyd’s Register Quality Assurance.
Náročnosť požiadaviek kladených na spoločnosť dokazuje aj nutnosť obhajoby certifikátu pred auditorskou komisiou každých 6 mesiacov.
Tento systém riadenia akosti naznačuje progresivitu a pozitívny prístup firmy Rudolf Bakala TERMOGAS k zákazníkovi, ktorému týmto dokazuje svoju kvalitu čisto slovenskej tradičnej spoločnosti.
Systém managementu zároveň podtrhuje stratégiu firmy, ktorá vedie k jeho dodržovaniu, dalšiemu rozvoju a zlepšovaniu.

 

Výskum a vývoj

Spoločnosť Rudolf Bakala TERMOGAS má vlastné výskumné a vývojové centrum, kde vývojoví a technickí pracovníci firmy každoročne inovujú a pripravujú nové zariadenia tepelnej techniky. Pri vývoji sa kladie dôraz na jednoduchosť obsluhy zariadení, moderný dizajn, enviromentálnu znášanlivosť, minimálne rozmery a samozrejme priaznivú cenu.
Spoločnosť kladie priority na vývoj sofistikovaných a inovatorskych produktov vysokej kvality, ktoré dokážu obstáť v konkurenčnom boji na európskych ale aj svetových trhoch. Všetky výrobky sú navrhované a vyvíjané v súlade s príslušnými normami, špecifikáciami, právnymi a ostatnými predpismi. Výber vhodných komponentov podlieha najprísnejším schvaľovacím kritériám a v kotloch môžu byť použité jedine spoľahlivé a dlhoročnou prevádzkou overené komponenty a materiály od renomovaných dodávateľov.


Certifikáty

Všetky výrobky spoločnosti  Rudolf Bakala TERMOGAS splnili prísne podmienky a sú schválené a odskúšané národnými aj medzinárodnými  technickými skúšobnými ústavmi pre udelenie certifikátov Európskej únie CE a GOST.

Ocenenia výrobkov TERMOGAS ® 
Spoločnosť Rudolf Bakala TERMOGAS získala za svoje prevratné zariadenia tepelnej techniky celú radu ocenení od čestných uznaní až po zlaté medaile a plakety udelovaných na národných aj medzinárodných výstavách.

Aktuality
15.12.2014
Projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
picture
Zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie v spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS

» viac
31.08.2014
Projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
picture
Účasť spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS a jej výrobkov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách doma aj v zahraničí
» viac
15.08.2014
Podpora využívania malých obnoviteľných zdrojov energie
Rámcové podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie by mali byť známe v druhej polovici roka 2014
» viac
10.08.2014
Dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu
Celkovo bolo od 2009 so 2011 medzi domácnosti na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie rozdelených vyše 6,6 milióna EUR.
» viac
28.01.2011
Pozvánka na medzinárodné výstavy 2011
Výstavy 2011
» viac
© Copyright 2005 Rudolf Bakala TERMOGAS | All right reserved